Naaien·Sew·sewing

Autumn Spice Top

Ik weet het, de naam van deze top insinueert herfst. Toch is dit patroon er eentje die alle seizoenen aankan. Het patroon biedt immers drie mouwlengtes: kort, drie vierde en lang.  Daarnaast zijn er ook twee stijlen: eentje waarbij de borstnaad net boven de borst loopt, en eentje waarbij die net onder de borst loopt.

I know, the name of this top insinuates autumn. Yet this pattern is one that can handle all seasons. The pattern offers three sleeve lengths: short, three fourth and long. There are also two styles: one where the chest seam runs just above the chest, and one where it runs just below the chest.

134_Autumn_Spice_v2_grande
Ik koos voor de versie waarbij de naad net boven de borst loopt, en gebruikte een overschotje van de stof waarmee ik onlangs de True Romance van Pattern Emporium maakte. Dat combineerde ik met twee unistofjes. Door mijn stofkeuze oogt deze Autumn Spice Top inderdaad herfstig, maar op mijn inspiratiebord zijn er ook heel wat voorbeelden te vinden van gelijkaardige tops in lichtere kleuren, die perfect zijn voor lente en zomer! Dit zijn enkele van de foto’s die ik onlangs bewaarde. (Geen foto’s die ik zelf nam dus!)

I chose the version where the seam runs just above the chest, and used an excess of the fabric with which I recently made the True Romance from Pattern Emporium. I combined that with two uni fabrics. Because of my choice of fabric, this Autumn Spice Top indeed looks autumnal, but on my inspiration board there are also many examples of similar tops in lighter colors that are perfect for spring and summer! These are some of the photos that I recently saved. (No photos I took myself!)

Een leuk naaiprojectje dat eenvoudig is (enkel de patroondelen juist aan elkaar puzzelen, maar het stelt niets voor!) en snel klaar is.

Ik ben er alvast blij mee!

A fun sewing project that is simple (you just need to puzzle the pattern parts together, but it is easy!) and is a quick sew.

I’m happy with it!

Vandaag is dit patroon verkrijgbaar voor minder dan €1, want het maakt deel uit van de Wacky-Wednesday-patronen. Neem zeker eens een kijkje, het is de moeite waard!

Wacky & Free Patterns

Today this pattern is available for less than € 1, as it is part of the Wacky-Wednesday patterns. Be sure to take a look, it’s worth it!

https://www.ellieandmac.com/collections/wacky-free-patterns?aff=464

Advertenties
Naaien·Sew·sewing·Tutorial

High Hopes Lucky Girl Mash Up

Pinspiration, ken je dat? Pinterest, zoveel ideetjes, en zo weinig tijd…

Pinspiration, ever heard of? Pinterest, so many ideas, and so little time …

Tegenwoordig hou ik nogal wat screenshots bij van foto’s van kledingstukken die ik mooi vind. Ik hou ze als inspiratie bij. Onlangs nam ik deze screenshots:

These days I keep quite a few screenshots of items of clothing that I like. I keep them as inspiration. I recently took these screenshots:

Deze kwam ik tegen terwijl ik aan het testen was voor de High Hopes Dolman Top van Ellie&Mac. Meteen moest ik denken aan één van de vorige tests waaraan ik deelnam, die van de Lucky Girl Top van Ellie&Mac. De combinatie van de dolman met de techniek van de mouwen van de Lucky Girl zou volgens mij perfect zijn om deze look te bereiken…
Zo gezegd, zo gedaan…

I came across these while testing for the High Hopes Dolman Top by Ellie & Mac. Immediately I was reminded of one of the previous tests I participated in, that of the Lucky Girl Top by Ellie & Mac. I think the combination of the dolman with the technique of the sleeves of the Lucky Girl would be perfect to achieve this look …
I just had to try…

Zo ging ik aan de slag:

This is how I accomplished it

1. Ik knipte de patroondelen uit mijn stof, een bruine tricot waarvan ik al lang niet meer weet waar ik hem haalde. Ik gebruikte hiervoor de patroondelen voor voor- en achterpand (Dolman, dus mouwen inbegrepen!), de heupboord en de nekboord. De mouwboorden tekende ik zelf. Ik nam een breedte van 4 cm en 85% van de lengte van de mouwopening.

1. I cut the patternpieces out of my fabric, a brown jersey. For this I used the pattern parts for front and back (Dolman, so including sleeves!), the waistband and the neckband. I drew the cuffs myself. I took a width of 1 1/2 inch and 85% of the length of the sleeve opening.

54433495_373724320024596_1380839905583693824_n

2. Om de schoudernaden dicht te maken, gebruikte ik de techniek van de Lucky Girl. Ik mat vanaf de nekboord 7,5 cm en speldde de schoudernaden tot daar vast. Aan het uiteinde van de mouw mat ik ongeveer 2,5cm en spelde dit.

2. To close the shoulder seams, I used the Lucky Girl technique. I measured 3 inches from the neckline down the shoulderseam and pinned it. At the end of the sleeve I measured about 1 inch and pinned this.

3. Ik stikte deze stukken aan elkaar met de naaimachine (niet de overlock!).

3. I stitched these pieces together with the sewing machine (not the overlock!)

54514985_496003767598550_2650932778064936960_n

4. Nadien vouwde ik de naadwaarde van de schoudernaad naar binnen, en stikte deze vast, beginnend aan de schouder bij het voorpand, helemaal tot aan de mouwboord, en vanaf daar weer helemaal terug naar de schouder toe voor de naadwaarde van de schouder aan het achterpand. Je stikt dus eigenlijk om de opening heen.

4. Afterwards I folded in the seam value of the shoulder seam, and stitched it, starting from the shoulder of the frontpanel, all the way to the sleeve end, and from there all the way back up to the shoulder for the seam value of the shoulder seam at the back. So you actually stitch around the opening.

5. Om ervoor te zorgen dat de mouw wel mooi om mijn arm heen blijft, naaide ik halfweg de opening van de schoudernaad het voor-en achterpand toch nog even samen met de hand. Op die manier krijg je visueel eigenlijk twee gleuven.

5. To make sure that the sleeve stays around my arm, I sewed the front and back pieces together by hand halfway through the opening of the shoulder seam. That way visually you actually get two slits.

6. Vervolgens zette ik de mouwboorden, nekboord en tailleboord er aan, en klaar is kees!

6. Then put on the cuffs, neckband and waistband, and you’re done!

54523007_250680449053227_4579875033911918592_n

Ik vond het resultaat alvast geslaagd! Mits een eenvoudige hack (die vooral bestaat uit het gebruiken van een techniek uit een ander patroon) kon ik zo mijn pinspiration verwezenlijken!

I thought the result was successful! Provided a simple hack (which mainly consists of using a technique from a different pattern), I was able to realize my pinspiration!

Kon ik jou inspireren? Gebruik dan gerust mijn affiliate link om één of beide patronen aan te kopen. Momenteel is er 40% korting op alle patronen!
http://ellieandmac.com?aff=464

Could I inspire you? Feel free to use my affiliate link to purchase one or both patterns. Currently there is a 40% discount on all patterns!
http://ellieandmac.com?aff=464

 

Naaien·Sew·sewing

High Hopes

(scroll down for English)

Ik testte de nieuwste Dolmantop met vleermuismouwen van Ellie&Mac! En ik kan je zeggen: hij zit heerlijk!

Dit is een echt no-nonsense patroon, what you see is what you get!
Bovendien is het met stip het patroon dat het snelst in elkaar zit uit mijn hele collectie tot op heden!

Het patroon is eenvoudig, maar mijn stofkeuze zorgde wél voor een uitdaging. Ik koos een doorzichtige stretch-kant van Driessen. Het resultaat is er wel, maar het verwerken ervan was minder evident. Met momenten was het onderscheid tussen binnen- of buitenkant zoek, en mijn overlockmachine had ook niet steeds zin om alles mee te pakken. Dit stofje moest ik uiterst traag en nauwkeurig doorvoeren om ervoor te zorgen dat alles wel effectief aan elkaar zat…

Dit truitje is perfect voor een mooie lentedag of een frissere avond in de zomer. Gebruik een dunne tricot en je kan hem in het tussenseizoen aan, of zelfs in de winter met een nauwer aansluitend shirt er onder.
Hoe dunner de stof die je gebruikt, hoe mooier het doorvalt. Persoonlijk vond ik bij de testers vooral de versies met een opzichtige, kleurrijke, grafische print mooi. Maar ik denk er aan deze te hacken, en dan toch een poging te doen met een uni-tricot. Als het wat wordt, lees je er hier meer over 😉

I tested the latest Dolman top with bat sleeves from Ellie & Mac! And I can tell you: it is great!

This is a real no-nonsense pattern, what you see is what you get!
Moreover, it is by far the pattern that is the fastest sew in my entire collection to date!
The pattern is simple, but my choice of fabric did provide a challenge. I chose a transparent stretch lace from Driessen. The result is there, but processing it was less evident. At times, the distinction between inside and outside was lost, and my overlock machine did not always want to take the layers. I had to sew slowly and accurately to make sure that everything was put together effectively …

This sweater is perfect for a nice spring day or a cooler evening in the summer. Use a thin jersey and you can wear it in the mid-season or even in the winter with a more closely fitting shirt underneath.
The thinner the fabric you use, the better it will fall through. Personally, I especially liked the testers’ versions with a flashy, colorful, graphic print. But I am thinking of hacking it, and then trying to do it with a plain knit. If it works out, you will be able to read more about it here 😉

high_hopes_fab5_grande

Naaien·Sew·sewing

Be creative!

Wegens een drukke periode op school lag het testen en blogposten schrijven op een laag pitje. Ook het naaien zelf kwam minder aan bod. Hoewel ik hier en daar wel eens een kwartiertje of half uurtje achter de naaimachine ging zitten en er een paar kleine (= letterlijk, want baby-cadeautjes) naaisels onder die machine vandaan rolden.
Maar de voorbije weken nam ik opnieuw deel aan testen bij Ellie&Mac. De naam alleen al, Be Creative, ik kon het niet laten… En er lagen een pak zachte sweaterstofjes op verwerking te wachten… (Ik geef toe, er zijn altijd wel redenen te bedenken om toch even wat te creëren met de naaimachine 🙂 )

Due to a busy period at school, testing and writing blog posts were at a low level. The sewing itself was also less extensive. Although every now and then I could be found behind the sewing machine for a quarter of an hour or half an hour and I did sew a few small (= literally, baby presents) things.
But in the last few weeks I once again participated in a test at Ellie & Mac. The name alone, Be Creative, I could not resist … And there were a lot of soft sweaterfabrics waiting for processing … (I admit, I can always think of reasons to get behind my sewing machine 🙂 )

De Be-creative-sweater/hoodie is een unisex patroon voor een trui. Ik ging voor het model met een kraag, maar je kan ook kiezen voor een kap. Met dit patroon kan je ook overschotjes verwerken, want zowel het voorpand als achterpand bestaat uit tweede delen. Ik verwerkte tussen deze patroondelen een elastische paspelband. Maar je kan ook afwerken met elastische rucheband of de delen gewoon zonder meer aan elkaar zetten. Je kan kiezen voor korte of lange mouw. In de kap/kraag is de mogelijkheid voorzien om met nestelringen en nestels te werken.

The Be-creative-sweater / hoodie is a unisex pattern. I went for the version with a collar, but you can also opt for a hood. With this pattern you can also process left-over-fabrics, because both the front and back are made of two parts. I used an elastic piping between these pattern parts. But you can also finish with elastic ruffle tape or simply put the parts together without piping. You can choose short or long sleeves. In the hood / collar the possibility is provided to work with grommets and drawstrings.

Ik testte mee in groep 1, en dan weet je dat er mogelijk nog heel wat veranderingen moeten worden doorgevoerd. Ik gebruikte dan ook overschotjes en kleinere lapjes voor mijn eerste versie. Aangezien ik op dat moment nog geen nestelringen en nestels ter beschikking had, werd het dus een versie zonder, vooral om de pasvorm te gaan bekijken. Hoewel ik bij aanvang dacht dat dit geen draagbare trui zou worden vanwege de restjesverwerking, vond ik het resultaat eigenlijk wél draagbaar. Alleen had ik deze versie genaaid voor Laure, maar was deze behoorlijk kort. Gelukkig is daar kleine zus, die nu een nieuwe trui in de kast heeft 🙂

I tested in group 1, so I knew that changes to the pattern were possible. I used left-overs and smaller pieces of fabric for my first try-out ersion. Since I did not have any grommets and drawstrings at that time, it became a version without, meant to take a look at the fit. Although I thought at the start that this would not be a wearable sweater because of the leftover processing, I found the result actually was wearable. I had sewn this version for Laure, but it was rather short. Fortunately, her little sister is always near and now has a new sweater in her closet 🙂

 

Bij testersgroep twee werden deze “issues” eruit gewerkt en werd er verder aan het patroon gesleuteld. Intussen werd door de ontwerpster uit veiligheidsoverwegingen ook besloten om de nestelringen vooral als decoratief te gaan zien, en dus geen nestels erdoor te stoppen. Uiteraard had ik intussen net een versie gemaakt mét nestelringen én nestels erin. Omdat ik het zonde vond om deze er opnieuw uit te halen, trok ik ze gewoon een beetje de kraag in voor de foto’s. Maar ik nam ook foto’s waarin ze wél zichtbaar zijn. Na al die jaren naaien toch weer een “eerste keer”: nestelringen. Gekocht bij Veritas. Toch even een you-tube filmpje bekeken hoe dat in z’n werk ging. Dit filmpje hielp mij alvast goed op weg, en zorgde voor een geslaagde oefen-poging én ook een geslaagd resultaat bij Laures trui.

In testers group two, these “issues” were worked out and the pattern was further worked on. In the meantime, for safety reasons, the designer also decided to see the grommets as decorative, and therefore asked not to put any drawstrings through them. Of course I had just made a version with grommets and drawstrings in it. Because I thought it was a shame to take them out again, I just pulled them in a bit for the pictures. But I also took photos in which they are visible, so you can get the image. After all these years, a “first time” in sewing again: grommets. Purchased at Veritas. I did watch a you-tube movie on how to do it. This video helped me well on my way, and made for a successful practice attempt and also a successful result with Laures sweater.

Voor Laure combineerde ik voor de finale versie een stofje van stoffen.net (https://www.stoffen.net/70-15122-880_alpenfleece-reeen-in-het-bos-roze.html) met een stofje dat hier al eeuwen in mijn voorraad lag met oudroze achtergrond en witte stipjes.
Op de foto’s zie je de Be-creative-sweater maatje 6 jaar, verlengd tot maatje 7 jaar.

For Laures final version, I combined a fabric from stoffen.net (https://www.stoffen.net/70-15122-880_alpenfleece-reeen-in-het-bos-roze.html) with a fabric that has been in my stock for centuries, with an old pink background and white dots.
On the pictures you see the Be-creative-sweater size 6 years, lengthened to size 7 years.

 

Voor Hanne koos ik dezelfde stof in een ander kleurtje (https://www.stoffen.net/70-15122-320_alpenfleece-reeen-in-het-bos-mintgroen.html), met een bijpassende muntgroene wellnessfleece met sterrenmotief (https://www.stoffen.net/154-9910-621_wellnessfleece-sterretjes-mintgroen.html). Dit is opnieuw een ultra-zachte trui, maatje 5 jaar, verlengd tot maatje 6 jaar.

For Hanne I chose the same fabric in a different color (https://www.stoffen.net/70-15122-320_alpenfleece-reeen-in-het-bos-mintgroen.html), with a matching mint green wellness fleece with a star motif (https: //www.stoffen.net/154-9910-621_wellnessfleece-sterretjes-mintgroen.html). This is again an ultra-soft sweater, size 5 years, lengthened to size 6 years.

 

Daar hoorde een heuse fotoshoot bij, zowel buiten (de zon kwam even piepen) als binnen (met een heerlijke tas warme chocomelk, heerlijk gezellig).

We had fun doing this photo shoot, both outside (the sun came peeping through the clouds) and inside (with a nice cup of hot chocolate milk, deliciously cozy).

 

En de truitjes konden ineens ook aan voor alle Sint-bezoekjes het voorbije weekend!

And the sweaters could suddenly also be worn for all the family visits we had last weekend!

 

Kon ik je overtuigen? Via deze link kom je bij het patroon terecht. (Dit is een affiliate-link, ik krijg een kleine commissie als je via deze link overgaat tot aankopen. Het kost jou niets extra. Maar ik ben er wel blij mee!)

https://www.ellieandmac.com/collections/new-products/products/unisex-be-creative-hoodie-pattern?aff=464

Was I able to convince you? Through this link you get to the pattern. (This is an affiliate link, I get a small commission if you make purchases via this link. There are no extra costs for you, but you do make me happier!)

https://www.ellieandmac.com/collections/new-products/products/unisex-be-creative-hoodie-pattern?aff=464

Naaien·Sew·sewing

Back to school!

IMG_6898

As promised: here is the newest pattern for girls for the upcoming new school year!

I already mentioned a tip of the veil in my post about the “Women Bell Sleeve Dress” and the “Sweetie Dress” by Ellie & Mac, but now the pattern has finally released: “Girl’s School Cool Tunic and Dress”

It comes, as the name says it, in tunic and dress length. You can also opt for short sleeves, long sleeves or flutter sleeves. There is a little bit of ‘gathering’ in the sleeves, which gives it a little volume.

But the most beautiful feature of this doily is without doubt the full circle skirt, which creates a beautiful ‘twirl factor’! And now tell me: which girl does not like twirling dresses?

Zoals eerder al beloofd: hier is het nieuwste patroon voor meisjes met het oog op het nieuwe schooljaar!
Ik lichtte al een tip van de sluier op in mijn post over de “Women Bell Sleeve Dress” en de “Sweetie Dress” van Ellie&Mac, maar nu is het patroon gereleased: “Girl’s School Cool Tunic and Dress”

Het beschikt, zoals de naam het zegt, over tuniek en jurk-lengte. Je kan ook kiezen voor korte mouwen, lange mouwen of fladdermouwtjes. In de mouwaanzet is er een beetje rimpeling, wat het een beetje volume geeft (maar niet te veel!).
Maar het mooiste kenmerk van dit kleedje is zonder meer de volle cirkelrok, wat voor een prachtige ‘twirlfactor’ zorgt! En zeg nu zelf: welk meisje houdt niet van draaikleedjes?!

 

On top of that, it comes together in no time! The sewing itself does not take more than half an hour!

And because girls often love dolls, this pattern has a nice extra, because it comes with a free pattern to make the dolls of your little girl the exact same dress! Bet they find that fantastic!

I made dresses for myself and my girls, all patterns from Ellie & Mac, and they fit perfectly together! I chose a fabric with butterflies for each of us, but always in a different color. So we have unique dresses, and still fit together!

You can read more about the other dresses in this blog post “Fall is coming”

Daar bovenop komt dat het in geen tijd in elkaar zit! Het naaien op zich kost niet meer dan een half uur!

En omdat meisjes ook vaak van poppen houden, heeft dit patroon nog een leuke extra, want je kan er gratis een patroontje bijkrijgen om de poppen van jouw kleine meid net hetzelfde kleedje te maken! Wedden dat ze dat super vindt!
Ik maakte kleedjes voor zowel mijzelf als mijn meisjes, allemaal patroontjes van Ellie&Mac, en ze passen perfect samen!
Ik koos voor een stofje met vlinders voor elk van ons, maar telkens wel in een ander kleurtje. Zo zijn we uniek, en passen we toch samen!
Over de andere kleedjes kan je meer lezen in deze blogpost “Fall is coming”.

For the first version of the “School Cool Dress” I went for the long sleeves. The twirl is delicious and the dress can still be worn when it gets colder outside!

For Hanne I made a size 5. Usually I take in her dresses at the waist, but this time I did not make any adjustments, so a t-shirt can be worn underneath when temperatures go down.

Voor de “School Cool Dress” ging ik voor mijn eerste versie voor de lange mouwen. Het draait heerlijk en kan ook in de herfst nog lange tijd gedragen worden zo!
Ik maakte voor Hanne maatje 5 jaar. Gewoonlijk neem ik wat in in de taille, maar deze keer deed ik geen aanpassingen, zodat er in de herfst eventueel nog een t-shirt onder kan op koudere dagen.

My second version has flutter sleeves, so that it can be worn from the start of the new school year, when it is still warm enough.

She loves this dress even more because of the flutter sleeves, and she wore it until it was time for laundry … 🙂

Mijn tweede versie is er eentje met fladdermouwtjes, zodat het vanaf het begin van het nieuwe schooljaar dienst kan doen, wanneer het nog warm genoeg is.
Dit kleedje van zo nog leuker dan dat met lange mouwen, en droeg ze tot het in de was moest… 🙂

Want to get started? Here is my ‘affiliate link’: https://www.ellieandmac.com/collections/new-products/products/girls-school-cool-tunic-dress-pattern?aff=464 (No worries, you won’t pay a cent more when buying the pattern through this link. However I do get a small commission from the designer for my contribution as a tester, my time and the fabrics that I used during testing. So if you click through and proceed with purchases: thanks, nice that I was able to convince you!)

Zin om aan de slag te gaan? Hier is mijn ‘affiliate link’: https://www.ellieandmac.com/collections/new-products/products/girls-school-cool-tunic-dress-pattern?aff=464 (Geen zorgen, via deze link betaal je geen cent meer. Als je via deze link het patroon aankoopt, krijg ik van de designer een kleine commissie voor mijn bijdrage als tester, mijn tijd en de stof die ik tijdens het testen verbruikte. Dus als je doorklikt en overgaat tot aankopen: bedankt, fijn dat ik je kon overtuigen!)

 

Naaien·Sew·sewing

I did it!

(Scroll down for English)

Twijfel twijfel…
Een eeuwigheid al. Zal ik eens wat voor mezelf naaien? Maar het leek me zo’n gedoe. Meten, patronen aanpassen, … En ook de hoeveelheid stof die je dan nodig hebt, hield me wat tegen.
Tot ik op de Facebook-pagina van Ellie&Mac voor testers zag dat onder andere de “Breezy Tunic and Dress for women” zou worden gepromoot tijdens Wacky Wednesday.
Ik waagde mijn kans, en had geluk! En dus ging ik meteen aan het werk!

Het patroon is heel eenvoudig te maken. Afdrukken (je kan opteren om enkel je eigen maat af te drukken), plakken, uitknippen en klaar!
Stof kiezen was niet moeilijk deze keer. Ik had net een bestelling ontvangen van de webshop naaiplezier.nl (https://www.naaiplezier.nl/) en daar zat een jersey tussen met vlinderprint. En wie mij een beetje kent, weet dat ik al mijn hele leven iets heb met vlinders…
De stof die ik gebruikte, vind je hier: (https://www.naaiplezier.nl/dieren/digitale-jersey-vlinders-blauw.html)

Minder dan een half uur nadat de stof geknipt was, rolde de Breezy-jurk onder mijn machine vandaan! De zomen deed ik met de hand, omdat mijn naaimachine net binnen was voor onderhoud. Eens ik mijn machine terug heb, werk ik alles netjes af…

In elk geval vind ik mijn allereerste zelfgemaakte kleedje voor mezelf best geslaagd 🙂
Zin om ook te proberen? Het patroon kan je hier aanschaffen (vandaag, woensdag 28/2/2018) voor slechts 1 Dollar (nog geen Euro toe!)
(http://ellieandmac.com/breezy-womens-dress-pattern/?aff=464)

 

 

I have been doubting for a very long time: should I sew something for myself? But it seemed like a fuss to me. Measuring, adjusting patterns, … And also the amount of fabric that you need, held me back.

Until I noticed on the Ellie & Mac’s Facebook page for testers that, among other things, the “Breezy Tunic and Dress for women” would be promoted during Wacky Wednesday.

I ventured my chance, and was lucky! And so I immediately went to work
The pattern is very easy to make. Print (you can opt to print only your own size), paste, cut out and ready!

Choosing a fabric was not difficult this time. I had just received an order from naaiplezier.nl (https://www.naaiplezier.nl/) and amongst it was a jersey with butterfly print. And everyone who knows me, knows that I have had something to do with butterflies all my life …

The fabric I used can be found here: (https://www.naaiplezier.nl/dieren/digitale-jersey-vlinders-blauw.html
Less than half an hour after the fabric was cut, the Breezy dress rolled from under my machine! I did the hems by hand, because my sewing machine was away for maintenance.

In any case, I think my very first self-made dress is quite successful for me 🙂

Do you want to try? The pattern can be purchased here (today, Wednesday 28/2/2018) for only 1 Dollar (not even 1 Euro!)

(http://ellieandmac.com/breezy-womens-dress-pattern/?aff=464)

 

Naaien·Sew·sewing

Be curious & Tammy

Zo af en toe zie ik posts in naaigroepen op Facebook die gaan over een “sew-along”. Bedoeling is dan, denk ik, dat je samen met een heleboel anderen hetzelfde kledingstuk in elkaar steekt. Vaak doe je dan gedurende enkele dagen elke dag een ander ‘onderdeel’. Beginnend bij: “Print het patroon en knip de stof” en gaande tot: “Werk de zomen af.”
Op deze manier naai je binnen een week een kledingstuk, wat geacht wordt haalbaar te zijn, ook als je niet veel tijd hebt. Bovendien heb je de kans om elke dag voor dat onderdeel andere deelnemers aan te spreken indien je met iets vast zit. Sowieso kan je er ook ideeën mee opdoen door te zien hoe anderen het aanpakken, welke ‘hacks’ ze eventueel bedenken, … En het fijne er aan is dat iedereen op het einde van de rit een uniek kledingstuk heeft gemaakt. Fascinerend om te zien hoe de stofkeuze ervoor zorgt dat eenzelfde patroon toch kan leiden tot een heleboel varianten!

Onlangs kwam er zo’n ‘sew-along’-oproep voorbij voor de “Tammy-dress” van Annelaine patterns. (http://annelaine.com/)
Het patroon had ik toevallig pas aangekocht, maar het ontbrak me de voorbije weken aan tijd om achter de naaimachine te gaan zitten. En dus leek zo’n sew-along wel eens iets fijn om uit te proberen. Alleen… toen werden al mijn huisgenoten ziek… en ook op het werk werd een tandje bijgestoken… Dus: van het meedoen kwam maar weinig in huis… Het afdrukken en plakken van het patroon, dat lukte nog net. Maar het knippen van de stof en alles in elkaar zetten… tja, dat dus niet 🙂
Maar gelukkig lonkte de krokusvakantie. Meer nog: daar was een hele dag vrij gemaakt om samen met schoonzus en vriendin aan de naaimachine te gaan zitten. Stikking together!

Dit werd mijn Tammy, in een stofje van Stenzo:

Het paneeltje van Stenzo dat ik gebruikte, vond ik in de webshop van De Stoffenkraam (https://www.destoffenkraam.nl/)

Naar aanleiding van een dagje naaien rolde er ook een ‘Be curious’ vanonder mijn naaimachine. Een patroon dat ik aankocht via de webshop van Ellie & Mac (http://ellieandmac.com/)
Wat heb ik intussen geleerd: meten is weten! Deze patroontjes vallen eerder wijd, en dus mag ik in de toekomst gerust een maatje kleiner nemen en deze verlengen.
Al moet het gezegd: als het op de kapstok hangt, lijkt het heel breed, eens ze het aan heeft, valt het best mee! Sowieso is dit patroon niet bedoeld als nauw aansluitende jurk.
Het patroon is niet echt moeilijk in elkaar te zetten, maar wel best tijdsintensief! Ik koos immers voor de versie met ‘ruffles’ onderaan, en deze maken neemt veel tijd in beslag. Maar het resultaat is zo heerlijk ‘girly’, dat ik het er helemaal voor over had!
Het stofje dat ik gebruikte kwam van de webshop van Driessen (http://www.driessenstoffen.nl/shop/). Dit stofje met jeanslook en libellen erop trok er mijn aandacht en bleek ook nog eens héél betaalbaar! (http://www.driessenstoffen.nl/shop/-6-per-meter/dark-blue-stretch-denim-dragonfly/)

Dit werd mijn ‘Be curious’ van Ellie & Mac:

En zo was ook Laure weer blij met de nieuwste toevoegingen aan haar garderobe!

Wat vinden jullie ervan? Laat maar horen!