Welkom

Het is zover!
Mijn allereerste blog.

Ik twijfel er al bijzonder lang over, over het starten van een blog.

Misschien ook wel even uitleggen vanwaar de naam ‘Mijn elfjes en ik’ komt.
Ik ben namelijk mama van twee dochters, en zij werden beiden geboren op de 11e van de maand. Bij de geboorte van de jongste zei ik dus al gekkend: mijn twee elfjes.
En dat zijn ze nog steeds! Ondertussen zijn ze zes en acht, en ze zijn de drijvende kracht achter beide hobby’s (naaien en fotograferen).
Tja, wie maakt er geen foto’s van zijn kinderen… En als je dan toch foto’s gaat maken, kunnen het maar net zo goed geslaagde zijn, niet?

Bloggen doe ik om uiteenlopende redenen.
Eerst en vooral om voor mezelf wat bij te kunnen houden welke kledingstukken ik zoal maakte en hoe die tot stand zijn gekomen.
Ten tweede omdat ik benieuwd ben naar het gegeven ‘bloggen’.
Ten derde omdat ik graag deel. En via het bloggen kan ik ideeën delen met anderen.

Dus al wie deze blogpost leest: welkom op mijn blog! Blij dat je er bent.

Klik op de foto’s hieronder om naar de betreffende blogpost te gaan!

Groetjes,

Deborah

This is it!
My very first blog.

I have been thinking about starting a blog for a very long time.

First I want to explain where the name ‘My elves and I’ comes from.
I am a mother of two daughters, and they were both born on the 11th of the month. At the birth of the youngest I said: “Now we have two elves.”
In the meantime they are six and eight, and they are the driving force behind both hobbies (sewing and photographing).
Well, who does not make pictures of his children … And if you do take pictures anyway, they might as well be good, right?

Blogging is something I do for various reasons.
First and foremost to be able to keep track of what garments I made and how they came about.
Secondly, because I am curious about the ‘blogging’ given.
Thirdly because I like to share. And through blogging I can share ideas with others.

So whoever reads this blog post: welcome to my blog! Glad you’re there.

Click on the photos below to go to the relevant blog post!

Greetings,

Deborah

 

Deborah High Hope-1075 Lexington Deborah-0903 Laure Pinspiration Be Curious-0905  Laure Amelia by Annelaine-0817

Hanne Isa trui-0812  95C17809-4BFB-4DDE-B65D-7D8869532A78  RP Unicorn pillow-0815foto's iPhone Deborah januari 2019 4541  Deborah Sweetie Pie EAM-1066  Nashville Hanne en Deborah-0831

Lauren top Deborah-0824  095ebe83-8901-4dc5-b3bf-613560e210ec  495cb6b7-554e-4c2c-9a65-f34a71aaf6b2  deborah eam lucky girl-0965 - kopie

hanne jarig 6 - nashville-0399  img_5673  Hanne Bellevue LLK-0520  Laure Penelope VFT-0410

 

Advertenties